dimarts, 9 de febrer de 2010

Nova revisió / New review

.

Hem afegit una nova revisió del treball editat conjuntament amb O.D.I., "La transformació"

We added a new review of "La transformació", our first work edited in a split with O.D.I.

Hemos añadido una nueva revisión del trabajo editado conjuntam,ente con O.D.I., "La transformació"

Per a llegir-la, aquí / For reading, here / Para leerla, aquí

.